Kandidatlista och rapport från valkonferens och årsmöte

Lyssna

MP Varberg toppar kommunlistan med Johan Rosander och Linnea Sandahl.

Den 17/2 höll MP Varberg valkonferens och årsmöte för att fastställa namnlistan inför kommunalvalet 2018. Valberedningens förslag antogs enhälligt, dessutom kompletterades listan med två namn på slutet genom direktnominering på mötet.

MP Varberg kommer toppa med Johan Rosander som idag representerar partiet i Socialnämnden och fullmäktige. Johan har lång och gedigen bakgrund i partiet och hantera de tre hållbarhetsområdena till vardags. Utöver att vara fritidspolitiker är Johan förskolelärare och småskalig bonde på egna gården i Spannarp.

 

Som nummer två placerar vi Linnea Sandahl som under innevarande mandatperiod representerat partiet i Byggnadsnämnden och i fullmäktige. Linnea fokuserar sitt arbete på jämställdhetsfrågor och sociala frågor framöver men ägnar sig gärna även åt kulturområdet. Linnea bor utanför Veddige och arbetar med personalfrågor men byter i dagarna arbete till att helt fokusera på jämställdhetsområdet.

 

Bakom Johan och Linnea finner vi en blandning av nykomlingar och rutin. Samuel Lindh har arbetat inom hamn och gatunämnden senaste mandatperioden, Sophia Nilsson har flyttat hem från Falkenberg och är idag främst involverad i regionfrågorna bland annat som ordförande i MP Halland. Peter Rudhager representerar MP i Varberg energis styrelse och Peter Björck är vår stora nykomling med stor nyfikenhet och varmt hjärta som vi tror kommer göra gott för Varberg i framtiden.

 

Stefan Edlund har varit partiets gruppledare i tre mandatperioder och genom rotationsprincipen så är han inte med i standarduppsättningen. Han kommer i valrörelsen arbeta främst med Riks- och Regionfrågor. Genom sitt gruppledaransvar i innevarande period är han förstås en viktig pusselbit men håller i övrigt en nedtonad profil i det kommunala perspektivet. Valkonferensen bestämde sig för att lägga till honom i slutet på listan för att undvika att eventuella avhopp innebär att listan är tom.

 

  1. Johan Rosander
  2. Linnea Sandahl
  3. Samuel Lindh
  4. Sophia Nilsson
  5. Peter Rudhager
  6. Peter Björck
  7. Stefan Edlund

 

Vid årsmötet antogs i vanlig ordning verksamhetsplan och budget liksom rapporten till fullmäktige om partibidraget. I styrelsen valde Martin Bagge att lämna sin styrelseplats efter sju år. Den nya styrelsen sammankallas och leds av Sophia Nilsson och består i övrigt av en minimal besättning genom Samuel Lindh och Stefan Edlund. Under valåret utgörs styrelsen arbete främst av att kalla medlemsmöten, resten av verksamheten sköter kandidatgruppen inom sig med egen tilldelad budget.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: