Motion om ballongutsläpp

Motion om ballongutsläpp

Med anledning av kommunens invigning vid barnens badstrand tidigare i sommar känner vi oss nödgade att föreslå ett förbud mot utsläpp av ballonger. Det borde vara en företeelse förpassad till historiens bakgård men tydligen är inte ens Varberg förskonat.


Enligt uppgift har inblandade i ballongutsläppet försökt få till så kallade ”biologiskt nedbrytbara” ballonger vid tillfället men det har inte kunnat bekräftas ifall det var så eller ej. Vidare verkar inte ballongerna ha samlats in efter släppet heller varför det får förmodas ha bidragit till nedskräpningen i Varberg.

Latexballonger av naturgummi kallas för ”biologiskt nedbrytbara” eller liknande eftersom de per faktum är detta om de hanteras på korrekt sätt med rätt tryck och omgivning. Om de hamnar i havsvatten har det exempelvis visat sig att de kan överleva i mer än ett år. Ballongrester i vattnet kan på detta sätt bidra till att djurlivet i vattnet skadas då de äter ballongresterna istället för ordinär föda. Det är helt enkelt ett galet tilltag att hålla på med utsläpp av ballonger på detta okontrollerade sätt.

Varbergs kommun har en stark önskan om att vara ett ekologiskt föredöme med styrning i exempelvis ”Varberg visar vägen” och hållbarhetsmålen. Vidare är vi medlemmar i havsmiljöorganisationen KIMO (Kommunernas internationella miljöorganisation) som antog en resolution mot ballongutsläpp 2015, bifogas för kännedom.

Som ett första steg måste kommunen upphöra med ballongutsläpp och liknande aktiviteter inom sin egen koncern. Som steg nummer två vore det rimligt att kommunen inför ett förbud mot ballongutsläpp genom exempelvis lokala ordningsföreskrifter.

I och med detta yrkar Miljöpartiet de Gröna Varberg

  • att Varbergs kommuns verksamheter omedelbart upphör med ballongutsläpp.
  • att Varbergs kommun förhindrar tredje part att genomföra ballongutsläpp.

Relaterade nyheter

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Havet

Varberg, 31 augusti 2018

Motion: Biologisk mångfald i Varberg

Varberg, 27 augusti 2018

Handlingsprogram och informationsfolder

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter