Motion: Utöka HBTQ-certifiering inom skolhälsovården

Trygga skolmiljöer är viktigt för möjlighet till lärande, här har skolhälsovården en avgörande roll. Inkluderande verksamheter är bra både för personalens arbetsmiljö och bemötande ut mot elever. En bra skolhälsovård kan motverka ungas psykiska ohälsa som är vanligare hos tjejer, HBTQ-personer samt unga med funktionsnedsättningar. Genom en HBTQ-certifiering får personalen lära sig att systematiskt och långsiktigt arbeta med likabehandling och mänskliga rättigheter. Om skolhälsovården är HBTQ-certifierad och har personal som kan bemöta elever på ett bra sätt kan detta stärka elevers förtroende till elevhälsan och hjälpa elever som behöver stöttning och hjälp.

Därför vill Miljöpartiet de Gröna i Varberg:

  • Att verksamhet inom skolhälsovården ska HBTQ-certifieras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: