Slutförvaret för kärnavfall ska vara säkert

Det finns brister i den lösning kärnkraftsindustrin föreslagit. Peter Björck, Emma Lindkvist och Elisabeth Falkhaven skriver i Hallands Nyheter 2 sept 2021.

Vi har använt oss av kärnkraft i 70 år. Det har visat sig farligt i drift och vi lämnar efter oss ett avfall som ska förvaras säkert i 100 000 år. Slutförvaret ska hålla för temperaturförändringar, mänsklig glömska och vara omöjligt att plocka upp för att göra vapen. Det är väldigt svårt att göra ett sådant slutförvar men vi måste eftersom avfallet finns.

Det finns brister i den lösning kärnkraftsindustrin föreslagit med kopparkapslar som vittrar sönder efter 20 år. Tills industrin har tagit fram en bättre lösning är det minst dåliga vi kan göra med kärnavfallet att mellanlagra det.

Miljöpartiet har funnits i 40 år i år. Vi tänker 100 000 år fram i tiden för vi menar att det är att ta ansvar för kommande generationer och livet på jorden.

Peter Björck, ordf MP Varberg

Emma Lindkvist, vice ordf MP Falkenberg

Elisabeth Falkhaven (MP) Riksdagsledamot

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: