Valberedningens förslag till namnlista inför kommunfullmöktige

Lyssna

Vid valkonferensen den 17/2 ska vi anta vår namnlista till kommunfullmäktige och därmed formera vår kandidatgrupp som ska driva arbetet över valrörelsen. Idag presenteras valberedningens rangordning av kandidater.

  1. Madeleine Bagge
  2. Johan Rosander
  3. Linnea Sandahl
  4. Samuel Lindh
  5. Sophia Nilsson
  6. Martin Bagge
  7. Peter Rudhager

Madeleine har axlat rollen som gruppledare tillsammans med Stefan under perioden och varit aktiv och drivande både i politik och internt arbete. Madeleine är gruppens ekonomiska ankare och respekterad i majoritetssamarbetet. Hon har också gjort jobbet i BUN innevarande period.

Johan har djup förankring i den gröna rörelsen och bred kunskap i allt som behövs för att ställa om samhället för långsiktig hållbarhet. Under perioden har Johan dragit lasset i Socialnämnden.

Linnea är vår sakkunnige i jämställdhetsfrågor och personalfrågor. Under perioden har Linnea haft det tunga uppdraget i Byggnadsnämnden. Linnea är lugn och klok och en tillgång i varje sammanhang.

Samuel Lindh, eller Gröna faran som han kallas när han trafikerar kommunens alla cykelstråk, har varit vårt ankare i Hamn och gatunämnden. Med stor entusiasm och noggrannhet har han fört cykelstaden Varberg närmare en vision om att just vara det ur trafiksäkerhetssynpunkt också.

Sophia Nilsson är Mp-Hallands ordförande och har flyttat hem till Varberg igen. Med ett genuint intresse och driv för gröna frågor blir Sophia en viktig kugge i den nya politiska gruppen.

Martin Bagge är den i gruppen som dragit de tyngsta lassen senaste åren. Med stort engagemang i Mp-Varbergs funktionalitet samtidigt som Martin axlat ordförandeposten i Miljö och hälsoskyddsnämnden är han en stöttepelare för vårt arbete.

Peter Rudhager är vår egen innovatör och har under perioden tagit ansvaret i Energibolaget. Med sin kombination av humanism och tekniskt spetstänkande är Peter viktig för vår ambition att vara i framkant.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: