Vi ska inte ompröva tunnelbeslutet

Lyssna

Svar på insändare om att ompröva tunnelbeslutet, publicerad i Hallands Nyheter den 7 oktober.

Ingegerd frågar sig om det går att ompröva tunnelbeslutet och det enkla och mest ärliga svaret på den frågan är att det är försent att göra nu. Rent praktiskt finns det förstås en möjlighet att sätta igång processerna men kommun, region och trafikverk stöttar projektet. Regeringen ska i vår anta en trafikplan där projektet behöver vara med och därmed bekräfta vad förra regeringen inledde.

Trots att Ingegerd upplever att det finns ett "kompakt motstånd mot projektet" så yttrar det sig väldigt stillsamt - nästan så att jag är beredd att påstå att det inte finns ett kompakt motstånd.

I allmänna val de senaste 15 åren har invånarna i Varberg gång efter annan valt att rösta fram partier som är för en utbyggnad av dubbelspåret i en tågtunnel med centralt placerad station. Dessutom har försöken till separata folkomröstningar via folkinitiativ inte lyckats bli breda nog för att väcka frågan den vägen. I princip är dörren härmed stängd. Vi planerar och bygger en tågtunnel, för Varberg men också för en förbättrad järnvägsförbindelse utmed Västkusten.

Martin Bagge (MP)

I allmänna val de senaste 15 åren har invånarna i Varberg gång efter annan valt att rösta fram partier som är för en utbyggnad av dubbelspåret i en tågtunnel med centralt placerad station.