För ett Grönare och Varmare Varberg 2014-2018

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom klimat och miljö-området under mandatperioden 2014-2018.

Sion Fullana
Utökat skydd för våra hav är ett krav. Länsstyrelsen arbetar för utökade Natura 2000-områden i Varberg och Kungsbacka. Miljöpartiet stöttar detta under remissprocessen i Varbergs kommun.

Det är märkligt och skrämmande att Sverige inte kan nå de nationella miljömålen, även Varberg behöver bli bättre på att uppfylla de lokala miljömålen. Den gemensamma ambitionen måste vara ett grönare Varberg där miljöförstöring och klimathot tas på allvar.

Miljöpartiet vill

  • installera fler solceller på kommunala tak med bra sollägen, antingen genom kommunalt byggande eller genom att andra aktörer bereds tillgång
  • säkerställa hög social, etisk och ekologisk standard genom tydlig uppföljning och redovisning av kommunens upphandlingar
  • servera GMO-fri och i huvudsak ekologisk mat i kommunala verksamheter, köttprodukter ska dessutom uppfylla svenska djurskyddskrav
  • kartlägga och minimera förekomsten av hälsofarliga kemikalier i de delar av kommunens verksamhet där barn och ungdomar regelbundet vistas
  • uppfylla kraven för Blå Flagg i Varbergs hamnar och badstränder
  • inrätta åtminstone ett marint reservat

Den gemensamma ambitionen måste vara ett grönare Varberg där miljöförstöring och klimathot tas på allvar.