Äldre material (2014-2018): Klimat och Miljö

Äldre material (2014-2018): Klimat och Miljö

Denna sida är en arkivsida för vårt arbete inom klimat och miljö-området under mandatperioden 2014-2018.


Det är märkligt och skrämmande att Sverige inte kan nå de nationella miljömålen, även Varberg behöver bli bättre på att uppfylla de lokala miljömålen. Den gemensamma ambitionen måste vara ett grönare Varberg där miljöförstöring och klimathot tas på allvar.

Miljöpartiet vill

  • installera fler solceller på kommunala tak med bra sollägen, antingen genom kommunalt byggande eller genom att andra aktörer bereds tillgång
  • säkerställa hög social, etisk och ekologisk standard genom tydlig uppföljning och redovisning av kommunens upphandlingar
  • servera GMO-fri och i huvudsak ekologisk mat i kommunala verksamheter, köttprodukter ska dessutom uppfylla svenska djurskyddskrav
  • kartlägga och minimera förekomsten av hälsofarliga kemikalier i de delar av kommunens verksamhet där barn och ungdomar regelbundet vistas
  • uppfylla kraven för Blå Flagg i Varbergs hamnar och badstränder
  • inrätta åtminstone ett marint reservat

Nyheter på Äldre material (2014-2018): Klimat och Miljö

Varberg, 24 augusti 2018

SR P4 Halland: Stödköp av nötkött är luftslag

Varberg, 9 augusti 2018

Hallads Nyheter: Miljöpartiet vill införa ballongförbud

Varberg, 7 augusti 2018

Motion om ballongutsläpp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter