Farstaviken

Idag lever Gustavsbergsbor intill ett av Stockholms läns giftigaste vattenområden - så vill vi inte ha det! Vi behöver omgående stoppa föroreningarna till Farstaviken och utvärdera hur viken kan saneras!

Farstaviken Ett av Stockholms läns giftigaste vattenområden!

Miljöpartiet vill

  • stoppa giftiga utsläpp till Farstaviken.
  • låta göra en ansvarsutredning kring föroreningarna i Farstaviken.
  • ta fram en handlingsplan för hur Farstaviken på bästa sätt kan renas.

Mitt i centrala Gustavsberg ligger Farstaviken, ett av Stockholms läns farligaste vattenområden, ett så kallat riskklass 1 område, vilket innebär mycket stor risk för människa och miljö. Vattenmyndigheterna har beslutat att Baggensfjärdens och Farstavikens vattenområden ska hålla god kvalitet senast om nio år (2027)! Målet är satt för att leva upp till EU:s vattendirektiv och är styrande för Värmdö kommun. Det innebär att Farstaviken måste saneras innan dess och att utsläpp av gifter, som fortfarande tillåts rinna ut i viken utan rening, måste upphöra så snart som möjligt.

Värmdö kommun med Alliansen i spetsen har inte tagit tag i problematiken tillräckligt kraftfullt. Redan år 2008 skrev Länsstyrelsen att lakvattnet från Villeroy & Bochs deponi skulle renas. Trots det släpper den fortfarande ut sitt giftiga vatten rakt ut i viken. I samma rör kommer förorenat och giftigt vatten från andra anläggningar i samma område och från mer eller mindre förorenad naturmark.

Miljöpartiet har länge drivit frågan att rena Farstaviken och ser att det är angeläget att komma igång med arbetet om vi nå god kvalitet till år 2027. Vi vill genast se till att utsläpp av förorenat vatten till Farstaviken stoppas, att en ansvarsutredning kring föroreningarna i Farstaviken snarast görs och att Värmdö kommun tar fram en plan för hur Farstaviken på bästa sätt kan renas - förslag som ligger i linje med vad vattenmyndigheten och länsstyrelsen rekommenderar och vad som krävs genom den svenska lagstiftningen och vattenförordningen.

Nu håller vi på att bygga upp en stad kring ett av Stockholms läns farligaste vattenområden vilket rimmar illa med våra planer på att bygga ett hållbart Värmdö. Vi i Miljöpartiet vill att kommunens huvudort Gustavsberg ska vara vacker, hållbar och hälsosam att bo och vistas i, både i luften, på marken och i vattnet. Vi ser också att vi ska följa de miljökrav som ställs på oss från ansvariga myndigheter.

Klicka här för att läsa mer om hur vi vill arbeta med vattenfrågor i kommunen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: