Vatten i Värmdö

Som skärgårdskommun behöver Värmdö arbeta aktivt med att skydda och utveckla vårt värdefulla vatten. Ett rent och levande hav är viktigt för både människa och miljö, möjligheterna till friluftsliv och för en rik biologisk mångfald. För att det ska bli verklighet behöver våra vattenområden vara en prioriterad del av Värmdös utveckling.

Miljöpartiet vill

  • ta fram en blåplan med målsättning att återskapa friska vattenområden.
  • stoppa utsläpp av avloppsvatten och gifter i våra vattenområden.
  • påbörja saneringen av förorenade och döda havsvikar.

Blåplan för ett levande hav

Miljöpartiet vill att en blåplan för Värmdö tas fram med målsättning att Värmdös vatten ska hålla god kvalitet senast år 2027. En blåplan är en del av kommunernas ansvar enligt EU:s ramdirektiv för vatten och är ett övergripande dokument över en kommuns kustvatten, sjöar och vattendrag. Den utgör ett underlag för planering och förvaltning av frågor som rör vattenmiljöer och stränder och bör dessutom innehålla strategier, riktlinjer och åtgärder för hur vi ska bevara, och i vissa fall återskapa, ett levande hav. Nio år kan verka långt fram i tiden men sådana förändringar tar tid och ska vi nå dit är det hög tid att börja NU!

Stoppa utsläpp av föroreningar

Vi behöver stoppa utsläpp av avloppsvatten och gifter till kommunens vattenområden NU!

Det senaste året har stora mängder avloppsvatten bräddats i Hemmesta träsk och Torsbyfjärden (det är fortsatt oklart vart bräddningarna har skett), men bräddningar har även skett på flera andra ställen i kommunen. Avloppsvatten som släpps ut i vattendrag leder till övergödning, syrefattiga havsbottnar och fiskdöd och idag belastas våra vattenområden både av avloppsvatten från enskilda avlopp och det kommunala avloppet. Miljöpartiet vill fortsätta utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp och vi vill samtidigt satsa mer resurser på att göra kommunens avloppsnät säkert för att undvika bräddningar av avloppsvatten till våra vattenområden. Vi vill också fortsätta inventeringen av enskilda avlopp.  

Läs mer under Vatten och Avlopp.

Läs mer under Hemmesta träsk.

Farstaviken, mitt i centrala Gustavsberg, är ett av Stockholms läns giftigaste vattenområden. Även idag fortsätter förorenade markområden i centrala Gustavsberg att belasta Farstaviken genom dagvatten och lakvatten från Ekbackstippen i Gustavsberg. Samtidigt håller vi på att bygga bostäder för flera tusen personer runt detta förorenade vattenområde där både barn och vuxna badar på egen risk. Vi vill stoppa utsläpp av gifter från både dag- och lakvatten och påbörja processen att sanera Farstaviken.

Läs mer under Farstaviken.

Skydd av värdefulla vattenområden

Miljöpartiet vill se fler nya marina nationalparker i Östersjön. Ett område som är aktuellt är Nämdö skärgård (Bulleröarkipelagen), där arbetet med inrättande av nationalpark har påbörjats. Ett annat skyddsvärt område är Horsten där planer på en ”vattenmotorväg” tills nyligen hotat spränga sönder viktiga och känsliga marina reproduktionsområden där även flera hotade vattenväxter identifierats vid gjorda inventeringar.

Fler våtmarker och rovfiskar

Forskning visar att våtmarker och rovfiskar minskar övergödningen i haven. Genom att satsa på fler våtmarker och ett högre rovfiskbestånd kan vi förbättra vattenkvaliteten och återskapa levande vattenområden. Miljöpartiet var drivande i att restaurera Hemmesta sjöäng som är en viktig reproduktionsplats för rovfiskar. Vi vill nu restaurera och skapa nya våtmarker, värna viktiga reproduktionsområden för rovfiskar samt införa tillfälliga fiskeförbud under lekperioden på speciellt känsliga områden.

Ett hållbart båtliv

Värmdö kan som skärgårdskommun även upplevas från vattnet och vi ser att ny kunskap och teknik kan hjälpa till att minska fritidsbåtarnas miljöpåverkan. Vi vill därför underlätta ett hållbart båtliv med bland annat fler toatömningsstationer för båtar och båtbottentvättar i Värmdö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: