MP kritiska: Låg ambition från regionstyrelsen om terapier mot psykisk ohälsa

– Människor är olika. Den terapi som ger god hjälp åt en person kan fungera dåligt för en annan. Och många som lider av psykisk ohälsa kan behöva flera typer av behandling. Därför borde Region Värmland ta fram en plan för att säkerställa ett brett utbud av olika behandlingsformer, säger Cecilia Boman Lindström, språkrör för MP Värmland.

– Vi skrev ett förslag om detta i höstas, som har behandlats i regionstyrelsen idag. Men regionstyrelsens svar är en besvikelse. Man låtsas inte om att det finns en brist, och uttrycker ingen ambition att göra något för att förbättra situationen, säger Torbjörn Nilsson, som också är språkrör för MP Värmland.

– Vi hör från olika håll att den som mår psykiskt dåligt ofta erbjuds mediciner, och ibland KBT (kognitiv beteendeterapi), men att det är svårt att få till exempel samtalsterapi eller rörelseterapi. Det innebär att många patienter inte erbjuds det alternativ de skulle må bäst av eller det komplement de skulle behöva, förklarar Cecilia Boman Lindström.

Bakgrund

I höstas lämnade MP in en motion till Region Värmlands fullmäktige, som handlade om att på olika sätt ta krafttag mot psykisk ohälsa. Där tog vi upp att Region Värmland borde

  • gå på djupet för att komma till rätta med problemen inom barn- och ungdomspsykiatrin,
  • stärka kompetensen om psykisk hälsa och ohälsa i primärvården,
  • ta fram en plan för att bredda utbudet av terapier för patienter med psykisk ohälsa, och
  • i samverkan med kommunerna ta fram en handlingsplan för stärkt psykisk hälsa.

Idag har regionstyrelsen antagit ett svar på motionen. Delar av svaret är bra och visar att man tar problemen på allvar, men vi är besvikna på den del av svaret som gäller utbudet av terapier för patienter med psykisk ohälsa, för där verkar de styrande partierna inte ha någon ambition att förbättra situationen.

Motionen kommer även att behandlas av regionfullmäktige framöver.

Relaterade nyheter

Örebro län, 26 maj 2023

Camilla Hansén: Tiveden en förebild i Sveriges skogsrevolution

Jönköpings län, 24 maj 2023

I SD:s Sverige får inte demokratin plats

Värmland, 24 maj 2023

Häng med i Miljöpartiets vårdnätverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter