En rättvis klimatomställning i hela Värmland

En rättvis klimatomställning i hela Värmland

För Miljöpartiet är framtiden och den gröna omställningen en fantastisk möjlighet till att skapa ett bättre Värmland. Vi ska inte återgå till gamla hjulspår utan skapa något nytt, smartare och bättre. Ett Värmland där människor har tid för varandra, där mer pengar stannar lokalt i företag som finns i Värmland och där klimat och miljö går hand i hand med bättre folkhälsa och ett jämlikt samhälle.

Vi har redan kommit en bra bit på vägen. Utsläppen av växthusgaser har minskat med 37 % sedan 1990. Näringslivet har också förstått att framtiden är grön och ställer om i rask takt. Förnybar energi är redan klart billigare än andra energislag.

Omställningen till ett grönt samhälle ser olika ut beroende på om man bor i Sunne, Stockholm eller en gård utanför Sysslebäck. Möjligheten att använda naturens resurser, att resa på ett hållbart sätt eller samverka med sina grannar är olika och därför behöver även omställningen se olika ut.

Miljöpartiet vill satsa 100 miljarder under 10 år på att snabba på klimatinvesteringarna. Vi är helt övertygade om att de pengar som vi nu lägger på att minska utsläppen, gör att kostnader för att hantera översvämningar, skred, stormar och torka minskar.

Vill du vara med i vår omställning till ett grönt samhälle? Vill du påverka de beslut som tas lokalt där du bor eller i Sverige och EU? Bli en del av den gröna rörelsen och bidra med dina idéer och tankar för hur vi gör en rättvis klimatomställning i hela Sverige.

Bli medlem

Engagera dig i Miljöpartiet i Värmland

Se vilka aktiviteter som händer i Miljöpartiet

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter