Pinsamt låg ambition i regionens förslag till cykelplan

I onsdags behandlade Region Värmlands regionala utvecklingsnämnd ett förslag till regional cykelplan. Det låter positivt, men den ambition som föreslås är väldigt låg: från 2024 till 2033 ska regionen satsa på bara 8 km cykelväg!

– Det är en pinsamt låg ambition, säger Torbjörn Nilsson, språkrör för MP Värmland. Och det hänger ihop med att av de pengar till infrastruktur, som regionen har hand om, har man bara tänkt använda 7 % till cykelsatsningar. Medan 13 gånger så mycket satsas på andra, mer miljöbelastande sätt att resa!

Att cykla och gå är de mest energisnåla och miljövänliga sätten att förflytta sig är att gå eller cykla. Dessutom är det bra för hälsan. Miljöpartiet vill att åtminstone de 20 största tätorterna i länet, och mindre orter mellan dessa, ska knytas ihop med säkra cykelvägar – både för längre cykelresor och för att människor längs vägen ska kunna ta sig säkert till varandra. I tätorterna och deras närhet vill vi ha heltäckande cykelvägnät med bra cykelvägar till arbetsplatser, skolor, badplatser, idrottsanläggningar, med mera.

I förslaget till cykelplan ingår analyser som visar att det finns många mil av sträckor där många skulle cykla om det fanns bra cykelvägar.

– De analyserna är en bra utgångspunkt för att börja bygga ett sådant cykelvägnät som vi vill ha, som så småningom knyter ihop Värmlands större orter, och mindre orter och landsbygd däremellan, säger Torbjörn Nilsson. Men om man bara bygger 1 km om året kommer det ta hundratals år att komma dit. Regionen borde lägga en mycket större del av infrastruktur-pengarna på cykelvägar.

– Förutom en högre ambition för regionens satsningar, borde cykelplanen också innehålla ett tydligt budskap till Trafikverket att när de bygger om till 2+1-väg ska de alltid se till att ordna en säker cykelväg längs sträckan, säger Torbjörn Nilsson också.

Läs mer här om vår politik för hållbara kommunikationer i Värmland!

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter