Idag är det Biologiska Mångfaldens Dag

Idag är det Biologiska Mångfaldens Dag

Våren är en fantastisk tid. Fälten blir lite grönare varje morgon på väg in mot Karlstad. Smaragdgröna. I trädgården öppnar sig äntligen sköra, vita äppelblommor. Bina surrar i träden. Det ekologiska systemet är förunderligt, vackert och skört. Men en sak vet vi. Utan äppelblom och bin blir det inga äpplen.

Vi människor som lever nu, vi lånar planeten och naturen av kommande generationer. Vi har ett ansvar att se till så vi inte utarmar och förstör mångfalden av växter och djur. Många arter är hotade idag – oftast för att deras livsmiljö förstörs. En art som minskar är vildbin, men även ett flertal andra pollinerare. Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet i jordens historia, på grund av att människor tränger undan många arter och deras livsmiljöer.

Vi vill att Sverige tar sin del av ansvaret för att bevara de växt- och djurarter som hör hemma här. Då behöver vi skydda mer natur, och vi måste bruka jord, skog och vatten på ett hänsynsfullt sätt. När Miljöpartiet satt i regering fick vi till viktiga steg i rätt riktning – men det finns mycket kvar att göra.

Vi vill ha en ny och hållbar skogspolitik, som stimulerar en övergång till hyggesfria och naturnära brukningsmetoder – metoder som ger oss skogar med olikåldriga träd, lövinslag och kvarlämnad död ved, och därmed livsmiljöer för många arter som är undanträngda idag. Ett särskilt omställningsstöd bör införas för skogsägare som vill ställa om till hyggesfria metoder. År 2030 bör minst 30 % av produktionsskogen brukas hyggesfritt. All statlig produktionsskog ska brukas med skonsamma och hyggesfria metoder.

Jordbrukspolitiken bör arbeta för att öka jordbrukets miljö- och klimatnytta, och samtidigt se till att vi kan producera tillräckligt med mat i ett förändrat klimat. Miljöersättningarna till jordbruket behöver öka. Vi vill ha stora satsningar på att återskapa naturbetesmarker, med målet att fördubbla ytan av artrika naturbetesmarker. Vi vill också öka stödet för lantbrukare som vill ställa om till ekologiskt jordbruk. År 2030 bör minst 50 % av jordbruksmarken brukas ekologiskt, och minst 75 % av den mat som stat, regioner och kommuner köper in vara ekologisk.

I haven är alltför intensivt fiske ett hot mot ekosystemen. Vi vill främja småskaligt fiske med miljövänliga metoder. Alltför länge har stora industritrålare tillåtits ta upp enorma mängder strömming och sill. Trålningen har flyttat närmare land och konkurrerar ut det småskaliga kustfisket. Trålgränsen måste flyttas längre från land, bottentrålning förbjudas och andra destruktiva fiskemetoder fasas ut. Subventioner som leder till överfiske ska också fasas ut. Allt fiske av den akut hotade ålen bör stoppas.

Tyvärr styrs Sverige nu av partier som gör raka motsatsen till det som behövs – som skär ner kraftigt på resurserna för miljö- och naturvård, som motarbetar EU:s miljö- och naturvårdspolitik, och som inte lägger två strån i kors för att främja ett naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske.

Idag är det Biologiska Mångfaldens Dag. Då uppmärksammar människor runt om i Sverige och världen hur värdefull mångfalden av växter och djur är, och att vi måste göra mer för att rädda den. Ge naturen en extra tanke du också! Gå ut i vårsolen, ta en trevlig naturbild och skriv en rad i sociala medier om den glädje som naturen ger. Och om du vill göra något ytterligare, så är du välkommen att bli medlem i ett parti som kämpar alla dagar året om för naturen och mångfalden.

Cecilia Boman Lindström
språkrör för MP Värmland

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter