Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

I kväll är det Earth Hour. Än en gång sätter vi fingret på lysknappen och låter mörkret ta över. Runt hela jorden släcker människor ljuset för att uppmärksamma klimathotet och kräva en politik som hejdar klimatförändringen. En demonstration som syns och märks ända ut i rymden lika väl som lokalt i många bostadsområden.

Häromdagen presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin mest utförliga sammanställning hittills av vad vetenskapen säger om klimatförändringarna. Utsläppen behöver minskas i mycket snabb takt om vi ska klara att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Varje tiondel som vi överskrider målet med kommer innebära allvarliga konsekvenser för människor och för jordens ekosystem.

Befolkningen och naturen i Värmland ser redan effekter av klimatförändringarna, och det riskerar att bli allt värre under kommande år. Torka, värmeböljor, ökad risk för bränder men också översvämningar. Risk för skred, barkborreangrepp… ska jag fortsätta?

Det hopp som finns är att jordens länder gör sitt bästa för att leva upp till Parisavtalet och för att lyckas behöver vi ta kliv framåt. Inte bakåt. Men vad gör Sveriges SD-styrda marionettregering? Bromsar omställningen till elbilar genom att ta bort elbilsbonusen. Drar ner satsningar på järnväg. Gör fossila bränslen billigare, motverkar effektiv resursanvändning genom att höja momsen på reparationer och sänker kraven på att blanda in fossilfria bränslen. Fördröjer utbyggnad av vindkraft. Låter miljöministern åka runt och säga att målen ska nås, fast man i budgetpropositionen erkänt att regeringens politik leder till att det inte är möjligt.

Jag och du vet allt det här. Vi sätter fingret på lysknappen. Vi vet att vi kan dämpa effekterna av klimatförändringarna. Vi kan minska de klimatförändrande utsläppen. Men för att utsläppen ska minska måste energipolitik och samhällsplanering inriktas på det. Och det måste göras nu. Att föra en politik som driver på ökade utsläpp är helt fel väg. Sverige kan bättre än så.

 

Cecilia Boman Lindström
Språkrör för MP Värmland

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter