Grön sjukvårdspolitik för Värmland

Miljöpartiets sjukvårdspolitik för Värmland prioriterar arbetet med psykisk ohälsa, att vården blir jämställd och jämlik samt att vi rustar folkhälsoarbetet och primärvården. Det skriver Cecilia Boman Lindström och Robert Halvarsson för Miljöpartiet i dagens NWT.


Några punkter vi lyfter i vår sjukvårdspolitik är:
– Fokus på barns och ungas psykiska hälsa och välmående. Vi vill vi se fler familjecentraler i länet, stärkt elevhälsa i länets kommuner och fokus på det tidiga stödet och det som sker innan sjukvårdens ”första linje”. Det kompletterar arbetet för att stärka Barn- och ungdomspsykiatrin.
– Att Miljöpartiet har en positiv syn på nya arbetstidsmodeller för vårdens personal. Vi vill se hur vi kan gå vidare med sänkt normalarbetstid för de som blivit äldre. Vi ska vare sig slita ut planeten eller människor. Mycket återstår att göra.
– Jämställd och jämlik hälso- och sjukvård. Kvinnor och män, personer med olika identiteter ska kunna förvänta sig likvärdig vård. Sjukvården ska inte diskriminera, inte sortera bort utan försöka förstå varje enskild person.
– Att vi ser på klimatfrågan som en folkhälsofråga, vi måste bygga en mer robust hälso- och sjukvård som klarar olika påfrestningar, men också bidrar till omställningen. Att arbeta för minskad klimatpåverkan är viktigt i sjukvårdsorganisationen, varför vi vill fortsätta stödja och bredda arbetet med hållbarhet.

Läs artikeln här:

Grön sjukvårdspolitik för hela Värmland

Relaterade nyheter

Uppsala län, 1 oktober 2022

Särskild mottagning ska ge äldre rätt vård

Örebro län, 30 september 2022

Camilla Hansén blir MP:s nya utbildningspolitiska talesperson

Västra Götaland, 29 september 2022

MP, S och V vill bilda rödgrön ledning i regionen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter