Stärk och utveckla förlossningsvården!

Båda föräldrarna är viktiga, och ska ges goda möjligheter att knyta an till barnet under dess första dagar i livet.  Många nyblivna föräldrar kan ha behov att stanna kvar lite längre efter själva förlossningen än det som är standard idag.

Detta bör vara viktiga utgångspunkter när det gäller förlossningsvården, i den kommande ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad. Och det är också viktigt att säkerställa att en bra förlossningsvård upprätthålls och vidareutvecklas även under ombyggnationen.

Det skriver Miljöpartiet om i en motion (förslag) som lämnats in till regionfullmäktige.

Läs hela Miljöpartiets motion ”En bra start i livet för alla barn och deras föräldrar” här!

Relaterade nyheter

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Västmanland, 23 mars 2023

Hej Markus, ny distriksordförande!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter