Stärk och utveckla förlossningsvården!

Båda föräldrarna är viktiga, och ska ges goda möjligheter att knyta an till barnet under dess första dagar i livet.  Många nyblivna föräldrar kan ha behov att stanna kvar lite längre efter själva förlossningen än det som är standard idag.

Detta bör vara viktiga utgångspunkter när det gäller förlossningsvården, i den kommande ombyggnationen av Centralsjukhuset i Karlstad. Och det är också viktigt att säkerställa att en bra förlossningsvård upprätthålls och vidareutvecklas även under ombyggnationen.

Det skriver Miljöpartiet om i en motion (förslag) som lämnats in till regionfullmäktige.

Läs hela Miljöpartiets motion ”En bra start i livet för alla barn och deras föräldrar” här!

Relaterade nyheter

Uppsala län, 24 november 2022

Region Uppsalas styre är historiskt svagt

Örebro län, 22 november 2022

Flera fel om flyget och länets flygplats

Värmland, 16 november 2022

Nya regeringen missgynnar kollektivtrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter