Ta tillfället i akt

Just nu är det en förvirrande och orolig tid när Corona (Covid-19), ett virus med en diameter upp till 160 nanometer, slår ut den globala ekonomin, stänger ländernas gränser och angriper främst våra äldre och sjuka. Men det finns möjlighet att skapa en bättre värld, skriver Oscar Askling, Miljöpartiet Kristinehamn.

Vår vackra jord. Foto: Pixabay

Det är fint att se att partipolitiken åsidosätts i riksdagen och att man visar uppslutenhet. Flera kraftfulla åtgärder har tagits av såväl regering och riksbank. Samtidigt bevittnar klimatforskarna stor utsläppsminskningar i takt med att fossilintensiv produktion och fossildriven ekonomi lamslås. Bekräftade bilder visar hur luftföroreningarna i det industritäta Wuhan (Kina) försvunnit. I grafen för globala utsläppskurvan kommer vi se ett  avbrott, likt digerdöden utgjorde på grafen för mänskliga befolkningstillväxten.

Kommer det vara accepterat av befolkningen att industrin återgår med produktionen och återigen luftförorenar deras förbättrade luftkvalitet när pandemin avtar? Antagligen blir det några få protester, men den fossildrivna ekonomin är så pass viktig för vår livsstil att det är något de kommer tvingas att acceptera. Eftersom nu banker och regeringar världen över verkar kunna stabilisera oron med kraftpaket, borde man också kunna ta krafttag för klimatet.

Om man någon gång ska göra stora framsteg för klimatet så är det nu när ekonomin står inför en längre period av istid. Gör stora krafttag, satsa på att ge folk som jobbar på fossilintensiva industrier utbildning för att kunna säkra sina framtida jobb. De som nu varslas bör få ta del av omställningsmedel för att kunna hitta andra jobb.

Lyft arbetsmiljön och lönerna för vårdpersonal och skola. Se till att folk återigen vill utbilda sig inom dessa yrken och återvinn respekten. Sänk arbetstiden och arbetsdagarna för att satsa på social välfärd och vi behöver desperat en progressiv fördelningspolitik och börja lära oss att värdera det sociala- och kulturella kapitalet som faktorer för att bekämpa segregering och ojämlikhet.

En stund som denna kräver solidaritet. Varför vi inte finner den i kampen mot klimatkrisen är för att den sker på lång sikt. Corona sker på kort sikt, här och nu och påtagligt. Människan har svårt att tänka långsiktigt. Det bekräftas av psykologerna som menar att vi drivs av kortsiktigt konsekvens- och belöningssystem.
Vi ser nu att makterna i världen kan kraftsamla, men de gör det för att hålla status quo, och upprätthålla en ohållbar paradigm. Det är bevis på att vi även kan kraftsamla och få till ett paradigmskifte för framtiden och barnens skull och det bör göras nu.

Eftersom klimatforskare inte har någon stjärnstatus bland gemen man, så hänvisar jag till en riktig stjärna, fysikern Stephen Hawking som tyvärr avled 2018. Han hann att yttra sig om mänsklighetens största utmaningar där klimatet kräver att bör börja kolonisera andra planeter inom 100 år. Han förutspår, liksom Stockholm Resilience Centre, att vi närmar oss gränsen där oåterkalleliga klimatsystemprocesser försätter mänsklighetens framtid i fara.

”With climate change, overdue asteroid strikes, epidemics and population growth, our own planet is increasingly precarious.”
- Stephen Hawking

Oscar Askling

(Publicerad i Värmlands folkblad 14 april 2020)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: