Tillsammans för psykisk hälsa

Tillsammans för psykisk hälsa

TILLSAMMANS FÖR PSYKISK HÄLSA

I Miljöpartiet vet vi att en av vår tids största frågor är människors välmående. Ett liv där alla får möjlighet att må så bra som de kan.
Under nästa mandatperiod fortsätter vi att prioritera vård och samhällsinsatser för bättre psykisk hälsa.

Några av de frågor som Miljöpartiet driver är att:
💚 första linjens psykiatri för barn och unga ska förstärkas,
💚 fortsätta korta köerna till psykiatrisk vård, särskilt för barn och unga,
💚 att samordnade individuella planer (SIP) används i större utsträckning,
💚 vårdcentraler tillförs mer kompetens inom psykisk ohälsa, både i form av specialiserade yrkesgrupper såsom psykologer, och genom fortbildning av läkare, sjuksköterskor och annan personal,
💚 arbeta proaktivt med suicidprevention i hälso- och sjukvården liksom samarbeta med både offentliga aktörer och föreningslivet för att minska allvarlig psykisk ohälsa.

Relaterade nyheter

Örebro län, 10 maj 2022

NA debatt Tygla konsumtionen och bygg det nya gröna folkhemmet

Värmland, 6 maj 2022

Fem argument mot svenskt NATO-medlemskap

Gävleborg, 5 maj 2022

Miljöpartiet Gävleborg på studiebesök hos Sustainabil i Ockelbo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter