Västernorrland

Vi vill se en hållbar, solidarisk och mycket grön Region Västernorrland!

Det här är de viktigaste frågorna för oss:

 

  • förebyggande folkhälsoarbete
  • en trygg och nära vård för alla
  • en väl fungerande regionorganisation
  • regional utveckling i hela Västernorrland
  • ett inspirerande kreativt kulturliv
  • smartare transportsystem
  • levande landsbygd
  • ett fossilfritt samhälle
  • biologisk mångfald och ren miljö  
 

 

Våra prioriteringar

Miljöpartiet Västernorrland

Internt kansli/nyckelpersoner

Miljöpartiet Västernorrland

Internt kansli/nyckelpersoner