Västernorrland

Det är nu vi måste fortsätta ta de viktiga stegen för ett långsiktigt hållbart Västernorrland!

Det här är de viktigaste frågorna för oss:

 

  • förebyggande folkhälsoarbete
  • en trygg och nära vård för alla
  • en väl fungerande regionorganisation
  • regional utveckling i hela Västernorrland
  • ett inspirerande kreativt kulturliv
  • smartare transportsystem
  • levande landsbygd
  • ett fossilfritt samhälle
  • biologisk mångfald och ren miljö  
 

 

Miljöpartiet Västernorrlands toppkandidater till regionfullmäktige
Våra prioriteringar

Miljöpartiet Västernorrland

Kontakt