Ett grönt Västernorrland

En hållbar region med livskvalitet


Västernorrland – en hållbar region med livskvalitet

Världen står inför stora utmaningar. Vi lever i en tid där Västernorrland har goda möjligheter att förverkliga den ekologiska, ekonomiska och sociala omställning som är helt nödvändig för framtiden.
God livskvalitet och folkhälsa, en levande landsbygd och ett rikt kulturliv, ett smartare transportsystem är nödvändigt för att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle och utgör förutsättningar för en livskraftig utveckling i vår region. För en hållbar omställning av Västernorrland fokuserar Miljöpartiet de gröna på följande områden:

●        Hälsolänet Västernorrland – trygg och nära vård för alla

●        Välmående regionorganisation med friska, delaktiga medarbetare

●        Regional utveckling i hela Västernorrland

●        Kultur och kreativitet

●        Hållbara transporter, hållbart resande

●        Ren energi – god miljö

Nyheter på ämnesordet

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter