Västervik

Vår färdriktning tar avstamp i de 17 Globala Miljömålen i Agenda 2030 som kan delas in i de tre dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vår strävan är trygga medborgare med god folkhälsa, ett rikt kulturliv och en känsla av gemenskap. Vi vill ha en ekonomi i balans där vi reinvesterar i människor och miljö. Med målmedvetet Agenda 2030-arbete kommer vi från Miljöpartiet de Gröna hålla tempot uppe för att genomföra en nödvändig omställning till hållbarhet. Den kommer att stärka vår kommun, dess medborgare och företag.
 
 
För kontakt: Lokala språkrör Akko Karlsson 0705-257223;E-post, Anna Bodjo 070-6914951; E-post,   
MP Västervik E-post; Facebook
 

Våra prioriteringar

Energi - Lokal biogasanläggning.

Vi vill utveckla biogasproduktionen i kommunen.

Klimat.

Klimatet är vår viktigaste fråga.

Kultur & Fritid.

Vatten.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Västerviks kommun behöver fokusera på att säkra vattentillgången på lång sikt.

Kultur.

Kommunikationer.

Miljöpartiet Västervik

Kontakt