Miljö

 

Vi vill söka oss fram till ett sätt

som gör det möjligt för oss alla att

leva i tusentals år utan att miljön förstörs
eller människor missbrukas

 

 

  • renare vattenflöden i Vetlanda kommun
  • ​utökat cykelvägnät
  • bevara strandskyddet
  • utökad tillsyn av kemikalieanvändning
  • bevara och utveckla grönområdena

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: