Miljö

Miljö

Mänsklig aktivitet håller på att utarma jordens resurser, på mer än ett sätt. Vi håller på att utarma den bördiga åkermarken, som vi behöver för att föda oss själva. Kemikalierna vi släpper ut återfinns nu överallt på jorden, till och med på de mest otillgängliga platser. Om vi fortsätter som vi gör kommer det finnas mer plast än fisk i haven år 2050. På många platser i världen är vatten en bristvara och krig utspelas för makt om vattenresurser. Men även i Sverige hotar vattenbrist när somrarna blir varmare och torrare. Det är dags att vi slutar leva som om vi inte behövde jorden vi lever på. Det är dags att vi börjar ta hand om den enda planet vi känner till som kan upprätthålla mänskligt liv. Och det måste vi göra här och nu, i Ystad.

Miljöpartiet vill

I Miljöpartiets Ystad är vår natur, våra sjöar och hav fria från gifter och föroreningar. Ystad är en giftfri kommun, till våra barns glädje och nytta. Åkermarken brukas på ett sätt som skyddar den från utarmning och som inte leder till försurning och igenväxning av våra sjöar och vårt hav. Vårt reningsverk använder den senaste teknologin för att rena vårt vatten från kemikalier och läkemedel. Våra kommuninvånare behöver inte oroa sig för luftföroreningar vare sig från transporter eller industri och vi skyddar vårt värdefulla dricksvatten. Vi skyddar kusten och havet och samarbetar med våra grannar för att värna vår gemensamma Östersjön.

Nyheter på Miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter