Omsorg

Landstinget skär ner vårdplatser och den medicintekniska utvecklingen har gjort stora framsteg. Detta innebär att vi idag vårdar 1235 personer i den kommunal hälso- och sjukvård i Alvesta kommun…

Miljöpartiet vill

Landstinget skär ner vårdplatser och den medicintekniska utvecklingen har gjort stora framsteg. Detta innebär att vi idag vårdar 1235 personer i den kommunal hälso- och sjukvård i Alvesta kommun. Ur ett medborgarperspektiv är detta den största verksamheten inom nämnden för omsorg och hälsa. Nationella jämförselsetal visar att utbildningsnivån bland personalen är en bland de lägre i landet. Dessutom har ingen chef någon utbildning i patientsäkerhet eller i lagstiftning rörande hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifter som den nuvarande verksamhetschefen för hälso- sjukvård inte har kunskap om delegeras till medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Detta innebär att denne sitter på två stolar och är revisor för sin egen verksamhet.

Många ärenden som kommer till politikerna är heller inte fullständiga eller korrekta för politiker att fatta beslut på, man saknar helheten. Vilket är en risk vid framtida planeringar av korttidsplatser och äldreboende.

Den legitimerade personalen kan inte heller fullt ut delegera arbetsuppgifter till personalen efter som det fattas de kunskaper som man måste ha för att utföra arbetsuppgiften.

Lex Maria – ärenden har inträffat i kommunen där man skulle kunnat förebyggt skada genom kunskap.

Detta medför en sämre trygghet för den enskilde individen och en dålig framtidsplanering av äldreomsorgen.

Vi måste rusta!

Vi stor inför en utmaning då vi kommer att ha 25 % av befolkningen som pensionärer i Alvesta kommun och detta inom en snar framtid.

Vi vill kvalitetssäkra och satsa på rehabilitering där man kan ta tillvara det friska hos varje individ.

Skapa trygghet för den enskilde som är svårt sjuk och det gäller i alla åldrar från barn till gammal.

Detta ligger också i linje med vad regering och riksdag vill i den nationella handikappsplan som ger direktiv till kommunen.

Socialstyrelsen har också i sin utredning ”hemsjukvård i förändring” pekat på de utmaningar som kommunen nu står inför.

Miljöpartiet yrkar på:

Att kunskaper inom hälso- och sjukvård är så centralt att kraven på sådan akademisk utbildning ska ställas vid chefsrekrytering till verksamhetschef för hälso- och sjukvård.

Att insatser ska vidtas för att öka kunskaperna om patientsäkerheten i hela organisationen för omsorg och hälsa.

Gruppmotion av Miljöpartiet de gröna i Alvesta

/Gruppledare Birgit Andersson

 

Nyheter på Omsorg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter