Årjäng

Välkommen till Miljöpartiet de gröna i Årjäng!

Miljöpartiet de gröna har en vision om ett långsiktigt hållbart Årjängs kommun. En kommun där livskvalitet, välfärd och god miljö står i centrum. Vi vill ställa om kommunen och samhället för att garantera att framtida generationer får lika goda möjligheter till ett bra liv som vi har.

 

 Välkommen att besöka vår Facebook-sida.

Våra prioriteringar

Ekologisk mat.

Maten är viktig för oss och även hur den har producerats. I de kommunala köken vill vi ha bra mat som gör att människor, djur och natur mår bra.

Energi.

Klimatförändringar är vår tids största utmaning. Även om klimathotet är globalt så är alla utsläpp lokala. Vi måste börja här och nu.

Förskolor/skolor/äldreboenden.

Vi vill ge invånarna i Årjängs kommun en hälsosam livsmiljö. Genom att reducera användningen av PVC i mattor och leksaker innehållande hormonstörande ämnen, ökar vi tryggheten för barn, föräldrar och personal

Miljöpartiet Årjäng

Kontakt