Bättre luft i Arvika

Vi vill förbättra luften i Arvika stad genom minskad biltrafik i stadskärnan, satsa på miljöbussar,samt utöka cykelvägar i kommunen.

 Vi vill dessutom öka vattenkvalitén i Kyrkviken och fortsätta satsningarna på förnyelsebar energiproduktion och investera våra pensionspengar i icke-fossila verksamheter.

Här visar vi lokal politik från Värmland.

Värmland Klimatfrågan är Värmlands ansvar och möjlighet

Att hindra klimatförändringarna är en stor utmaning, men också en stor möjlighet för Värmland. Genom att ta vårt ansvar och inte släppa ut klimatgaser kan vi skapa gröna jobb i skogen, på lantbruken, i företagen som tillverkar sol- och vindkraften. Värmland kan och ska bli självförsörjande på förnybara energikällor.

Miljöpartiet i Värmland vill

  • att Värmland blir självförsörjande på förnybara energikällor,
  • att gamla bilar ska kunna konverteras till hållbara bränslen,
  • att småskaliga biogasanläggningar ska byggas i länet,
  • underlätta för människor i hela Värmland att resa med tåg eller buss.

Läs mer

 

Klimatfrågan - den pågående ökningen av temperaturen i jordatmosfären och i världshaven, och uppvärmningens effekter på nederbörd, vindar och åska - är vår tids största utmaning. Den globala uppvärmningen orsakar bland annat översvämningar och utbredning av ökenområden. Allra hårdast drabbas många fattiga länder. Men sommaren 2018 har visat att långvarig rekordvärme och torka kan innebära stora svårigheter för oss i Sverige också. Inte minst för våra bönder, som förser oss med mat, och för alla som drabbats av svårkontrollerade skogsbränder. 
 
Eftersom uppvärmningen beror på människors utsläpp av växthusgaser, kan den drivas tillbaka genom att vi gör oss av med vårt beroende av fossila bränslen, övergår till förnyelsebara energislag och genomför en radikal energieffektivisering. De största bovarna när det gäller utsläpp och energislöseri är trafiksektorn, bygg- och boendesektorn, energislukande industrier, jordbrukssektorn och vårt val av mat. Alla utsläpp, allt energislöseri,  men också all energieffektivisering är lokala företeelser med globala effekter. 
 
Förnyelsebara energikällor är framtidens energi, men även på förnyelsebara energikällor måste miljökrav ställas. Vattenkraften är redan utbyggd så mycket att de forsar som är kvar bör få förbli outbyggda. Det finns stora möjligheter att bygga ut sol- och vindkraft med rimlig naturhänsyn i valet av platser, och det finns stora möjligheter att tillvarata bioenergi från skogen utan att ta bort lövträd som behövs för mångfalden i skogen. Värmland ska bli en klimatsmart region inom alla områden, för även om klimathotet är globalt är alla utsläpp lokala.
 
Det vi köper, äter och har på oss påverkar också klimatet. Genom utbildning vill vi att konsumtionen blir mer hållbar. Mer tjänster och färre prylar. Köttkonsumtionen bör också minska eftersom den är skadlig för klimatet. Idag äter svenskarna omkring 50 % mer kött än för några årtionden sedan, och ökningen består av importerat kött. Vi kan minska köttkonsumtionen en hel del, utan att mathållningen blir tråkigare för det, och utan att köpa mindre från de djurhållare som håller våra svenska betesmarker öppna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimat