Klimatfärdplanen:
nollutsläpp redan 2035

Klimatfärdplanen

Miljöpartiets arbete gör skillnad. En rad olika internationella bedömare har klassat Sveriges klimatarbete som bäst i världen. Men att Sverige rankas högst betyder inte att vi gör 1 tillräckligt – långt ifrån. Samtidigt som politiken på många sätt har varit framgångsrik har svensk konsumtion per person som fortfarande innebär hög belastning på jordens klimat. Politiken behöver hela tiden uppdateras och ambitionsnivån höjas. Därför har Miljöpartiet nu tagit fram en uppdaterad klimatfärdplan.

De tio viktigaste förslagen

  • Vetenskapligt grundad koldioxidbudget
  • Omställningslag för utfasning av fossil verksamhet till 2030
  • Mål och styrmedel för kraftig minskad klimatpåverkan från konsumtion
  • Bygg ut järnväg i hela landet
  • Minska flygets klimatpåverkan
  • Fasa ut nyförsäljning av bensin- och diseldrivna bilar till 2025
  • Genomför kraftig energieffektivisering
  • Bygg ut den förnybara energiproduktionen
  • Naturbaserade lösningar för minskade utsläpp och inbindning av kol
  • Massiv satsning för utbildning och fortbildning

Nyheter på Klimat

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter