Klimatklivet

För att minska klimatutsläppen har regeringen investerat i Klimatklivet. En satsning där kommuner, företag och organisationer kan ansöka om investeringsstöd för att minska sin klimatpåverkan.

Regeringen avsätter 600 miljoner kronor per år till investeringar i konkreta åtgärder som kan skynda på omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringarna i Klimatklivet riktas till det som ger störst effekt på klimatutsläppen. Exempel på sådana investeringar är satsningar på biogas, stöd till laddningsstationer för elfordon och återvinning av avfall inom jordbruket. Då kan hela Sverige vara med och ta ansvar – både lokalt och globalt.

Genom klimatsmarta investeringar skapas nya jobb och välfärden byggs på. När vi tar ansvar för vår klimatpåverkan i Sverige visar vi ledarskap för alla världens länder.

Läs mer

Nyheter på Klimat

Märta och Per står glada i korridorMärta och Per står glada i korridor

Ny grön skogspolitik

MP vill klimatsäkra svenska städer

Vi är de enda som har en politik i linje med Parisavtalet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter