En grön rivstart för klimatet – hela listan

Vi ska inte återgå till gamla hjulspår utan bygga nytt, smartare och bättre. Miljöpartiet presenterar en grön rivstart för både ekonomin och klimatomställningen i budgeten för 2021.


Regeringens budget för 2021 är en game changer för Sveriges klimatarbete.

Grön återhämtning

10 miljarder till satsningar på naturen, klimatet och den biologiska mångfalden ska ta oss ur Coronakrisen och rädda livsvillkoren för kommande generationer.

Gröna kreditgarantier

Vi satsar 50 miljarder de kommande tre åren för att se till att industrin ställer om och att investeringar går till framtidens lösningar.

Lättare att sätta upp solceller

Fler får möjlighet att producera solel för eget bruk skattefritt. Gränsen höjs från 255 kilowatt till 500 kilowatt. Vi ger också fortsatt stöd för solcellsinvesteringar till kommuner och företag.

Grön skatteväxling

Vi fortsätter att höja miljöskatter och sänker skatten för de som arbetar, för pensionärer och personer med inkomster från våra trygghetssystem.

Klimatsmarta renoveringar i flerbostadshus

900 miljoner satsas på att åtgärda renoveringsbehov och samtidigt energieffektivisera befintliga bostäder.

Bränslebytet

Högre inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel kommer kraftigt sänka utsläppen från transportsektorn.

Bygg om-stöd för bilar

Stöd kommer inrättas för att konvertera fossila bilar till etanol eller gasdrift.

Gynna dem som köper en miljöbil

Bonus-malus-systemet förstärks för att gynna dem som köper en miljöbil.

Laddinfrastruktur

Satsningen ska påskynda elektrifieringen av tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena.

Cykelsatsningar och Stadsmiljöavtal

Vi ökar medlen till nya och säkra cykelvägar och avsätter 325 miljoner kronor nästa år till kommunerna genom stadsmiljöavtalen, och till den statliga cykelstrategin.

Kollektivtrafik

Regeringen avsätter ytterligare två miljarder kronor under 2021 i ett riktat krisstöd till regional kollektivtrafik.

Järnväg

Vi föreslår satsningar på en halv miljard nästa år för att öka underhållstakten. Dessutom investerar regeringen i ökad mobiltäckning på fjärrtåg.

Omställning arbetsmaskiner

Ett riktat stöd för forskning och innovation för omställning.

Godstransporter på järnväg

Miljökompensation för godstransporter på järnväg och 1,4 miljarder i kapitaltillskott till bolaget Green Cargo

Ett grönt avdrag för privatpersoner

Vi gör det mer fördelaktigt att installera teknik för att lagra energi, solceller och laddningspunkter. Ett sorts klimat-ROT.

Omställning av industrin

Industriklivet utvidgas och tillförs resurser, omfattar nu även exempelvis batteriproduktion. Deltagande i EU-gemensamma projekt för omställning av industrin (IPCEI).

Klimatklivet

Stödet, som bidrar till att finansiera klimatprojekt i hela Sverige som exempelvis laddstolpar, får mer pengar. Stödet förlängs också till 2026.

Fler innovationer för fossilfrihet

Genom att satsa 200 miljoner kronor för att modernisera testbäddar för bioraffinaderier blir vi bättre på att förverkliga innovationer.

Fossilfritt flyg

Fortsatt stöd till forskning och utveckling av flygbiobränslen och elflyg. Bränslebyte, dvs mer förnybart blandas in i bränslet, gäller även flyget.

Satsningar på cirkulär ekonomi

Satsningar på att minska resursslöseri och öka återbruk.

Nyheter på Klimat

MP:s nya vallöften

Per Bolunds tal på Järvaveckan

Klimatpolitiska rådet sågar regeringen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter