Klimat

Klimat

Vi vill förbättra luften i Arvika stad genom minskad biltrafik i stadskärnan, satsa på miljöbussar,samt utöka cykelvägar i kommunen.
 Vi vill dessutom öka vattenkvalitén i Kyrkviken och fortsätta satsningarna på förnyelsebar energiproduktion och investera våra pensionspengar i icke-fossila verksamheter.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter