Skog och biologisk mångfald

Skog och biologisk mångfald

Vi vill prioritera friluftsliv och naturvård på all kommunal skogsmark.
Brukning ska enbart ske med kalhyggesfria metoder. Vi vill använda möjligheten att bilda kommunala naturreservat, t.ex. vid Östra Sund/Ingesund. Vi vill stödja initiativ att bibehålla eller restaurera biologisk mångfald, t.ex. genom slåtter på ängsmark eller återskapande av Sävsjön som fågelsjö.

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter