Starkare skydd för djur och natur – hela listan

I budgeten för 2021 har Miljöpartiet sett till att djuren, naturen, hav och vatten får ett starkare skydd.


Vi står inte bara inför en klimatkris. Det pågår också en enorm artutrotning. Det finns inget mer effektivt sätt för att skydda hotade arter än att skydda naturen de lever i.Vi står inte bara inför en klimatkris. Det pågår också en enorm artutrotning.

Fler naturreservat

Över 1 000 naturreservat har inrättats eller utökats sedan 2014, och i höstbudgeten satsar vi 600 miljoner för 2021 på att skydda ännu mer natur.

Naturnära jobb

Förbättrar integrationen, skapa jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa i de gröna näringarna, och satsningar på våtmarker.

Våtmarker

Genom att återställa våtmarker kan vi snabbt minska utsläppen av växthusgaser och gynna biologisk mångfald.

Hav och vatten

Övergödning och gamla miljösynder hotar våra hav och vatten. Vi höjer därför anslaget för sanering med 350 miljoner kronor. Genomförande av generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden. Förstärkt fiskerikontroll.

Hållbar besöksnäring

Stöd till hållbar besöksnäring, exempelvis ekoturism. Visit Swedens uppdrag ändras så att de också ska jobba med inhemsk turism.

Negativa utsläpp

Flera satsningar på att utveckla koldioxidlagring.

Stärkt miljöövervakning, miljöprövning och miljötillsyn

Bekämpning av invasiva främmande arter

Det finns inget mer effektivt sätt för att skydda hotade arter än att skydda naturen de lever i. Vi satsar för att bekämpa främmande invasiva arter.

Ekologisk jordbruk

Arbetet med att främja ekojordbruk säkras.

Alternativ till djurförsök

Fortsatt finansiering av kompetenscentrum för alternativ till djurförsök.

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Regeringen gröntvättar skogspolitiken

Regeringen måste ta striden för vår natur

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter