Programfödjupning 
biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem och vår existens på jorden. Ekosystemens livsviktiga funktioner, såsom produktion av syre, pollinering och vattenrening, är nödvändiga för att vi och våra barn ska kunna leva ett gott liv. Miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle där människans livsstil inte längre hotar arter eller ekosystem. Vi vill öka takten för att värna biologisk mångfald, fortsätta satsa på skydd av natur och hållbart brukande av naturtillgångar. Vi vill också återskapa och ge nytt liv och åt natur och friluftsliv. Det här är en ekonomisk investering eftersom ekosystemtjänster skattas högt i ekonomiska kalkyler. I det här programmet presenterar Miljöpartiet en rad konkreta politiska förslag för att bevara den biologiska mångfalden.

Ladda ner hela programfördjupningen biologisk mångfald

Nyheter på Skog och biologisk mångfald

Regeringen gröntvättar skogspolitiken

Regeringen måste ta striden för vår natur

Vi måste skydda våra skogar – mejla miljöministern

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter