Skog och biologisk mångfald

Vi vill prioritera friluftsliv och naturvård på all kommunal skogsmark.

Brukning ska enbart ske med kalhyggesfria metoder. Vi vill använda möjligheten att bilda kommunala naturreservat, t.ex. vid Östra Sund/Ingesund. Vi vill stödja initiativ att bibehålla eller restaurera biologisk mångfald, t.ex. genom slåtter på ängsmark eller återskapande av Sävsjön som fågelsjö.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: