Borlänge

Övergripande ledstjärnor för vårt politiska arbete är tre solidariteter:

  • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
  • Solidaritet med kommande generationer
  • Solidaritet med världens alla människor

Inriktningar som ska vara vägledande för Borlänge kommun är:

  • Arbete och företagande kombinerat med höga miljöambitioner.
  • Barns och ungdomars behov måste tillgodoses inom alla kommunala områden.
  • Målen i kommunens miljöprogram, i energi- och klimatstrategin och i folkhälsoplanen måste prioriteras högt.

 

Varmt välkomna alla intresserade att delta i vårt politiska arbete!

 

Våra prioriteringar

Ett hållbart Borlänge.

Miljöpartiet i Borlänge strävar efter att Borlänge ska vara en kommun med en ekonomi i balans.

Ett trevligt tryggt och inkluderande Borlänge.

Kommunen ska ge förutsättningar för en god hälsa för alla kommuninvånare genom många möjligheter till aktiviteter.

Ett rikt kulturliv.

Borlängeborna ska erbjudas ett rikt och allsidigt kultur- och fritidsliv.

En skola med eleven i centrum.

Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara den hen är och växa till att bli den hen vill vara.

Ett hållbart näringsliv och en arbetsmarknad för alla.

Ett antal stora infrastrukturprojekt med positiva miljöeffekter bör fullföljas.

Utvecklat boende.

Boende är en viktig nyckel till samhällsutveckling.

Ett värdigt åldrande och en omsorg med kvalitet.

Äldre människor liksom människor med funktionsnedsättning har rätt till självbestämmande och ett värdigt liv.

Miljöpartiet de gröna Borlänge

Kontakt