Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Med landstingets vilja och möjlighet att satsa på lokaler kan vi få en vård som är bättre än vad vi någonsin haft, vi kan få ett glesbygdsmedicinskt centrum.

Miljöpartiet vill

Sjukvården i Dorotea är fortfarande en fråga som hänger i luften: Doroteaupprorets ockupanter är missnöjda och fortsätter att ockupera, ännu fattas 2 vårdplatser och läkarjourkedjan för att vi ska komma i närheten av den tidigare vårdnivån, det är svårt att rekrytera och det hela liknar allt för mycket en provisorisk lösning. Men vi ser en möjlighet!

Vi vill hålla nere dyra, löpande kostnader men vi vill ha en bra vård i bra lokaler där människan står i centrum. Samtidigt har landstinget både vilja och muskler att investera i lokaler för att kunna samverka med kommunen och på så vis minska de regelbundna utgifterna: ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad.

Genom att samarbeta med landstinget kan vi göra så att all vård samlas på ett ställe, i moderna lokaler och med modern teknik och uppkoppling mot sjukhusen. Det blir ett glesbygdsmedicinskt centrum, något som redan finns i Vilhelmina, Storuman och Sorsele. Som gammal ska man inte behöva forslas runt på byn när man behöver vård.

Dessutom vill Miljöpartiet de gröna inrätta ett nationellt "center of excellence i glesbygdsmedicin", med 70 miljoner i satsningar, vilket vi i Dorotea jobbar för ska placeras hos oss: "Miljöpartiet gör en satsning för att vidareutveckla nuvarande center för glesbygds­medicin i Västerbotten, Glesbygdsmedicinskt centrum, till ett så kallat ”Center of excellence” i glesbygdsmedicin och vård på distans. Det ska samla och utveckla unik kompetens, forskning, utbildning, klinisk tillämpning, teknisk och medicinsk innovation inom glesbygdsmedicin. Förslaget utvecklas närmare i kommittémotionen 2013/14:So348 Personalförsörjning och nytänkande i vården. Vi satsar 10 miljoner kronor för år 2014 och därefter 20 miljoner kronor de kommande tre åren, det vill säga totalt 70 miljoner kronor." Detta kan vi få om miljöpartiet får makten i Sverige!

Ge oss rätten att upprätta en samlad, modern vård med  och modern teknik. Låt oss använda oss av landstingets vilja och muskler att hjälpa, samarbeta och investera!

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter