Covid-19

Pandemin som slog till i världen och så även i Sverige har haft dramatiska effekter. Många människor har blivit sjuka, en del har avlidit och särskilt sårbara grupper däribland äldre har drabbats mer än andra. De inskränkningar vi som samhället har behövt göra har varit stora.  Nu gäller det att dra lärdomar av allt det som har gjorts, hur människor och verksamheter har drabbats, och hur vi kan rusta oss bättre framöver. 

Miljöpartiet vill

  • Sjukvården och äldreomsorgen samlade kapacitet behöver förstärkas, långsiktigt och permanent.
  • Alla ska ha tillgång till vaccinationer och begriplig information.
  • Fri- och rättigheter ska värnas –  inskränkningar ska inte ske längre än absolut nödvändigt.
  • Viktigt är att göra satsningar på skola, kultur och idrott under pandemier.
  • Solidariteten ska vara stark mellan länder i världen både före, under och efter kriser.

En fungerande sjukvård – samhällets viktigaste uppgift

Att få vård när man är sjuk och behöver det, viktigare uppgifter för ett samhälle finns knappast. Hela vården har haft stora utmaningar under pandemin, i synnerhet i början när många var ovaccinerade och trycket på intensivvården var extremt högt. Pandemin har satt fingret på hur sårbarheten ser ut, både i sjukvården men också inom äldreomsorgen. Brister som länge varit kända har visat sig och faktiskt också bidragit till att många människor blivit smittade i onödan.

Miljöpartiet anser att den samlade kapaciteten i både vård och omsorg måste öka och arbetsvillkoren behöver förbättras. Administrativt tryck behöver minska. Det finns folkhälsoeffekter av pandemin som vi också anser att samhället behöver jobba vidare med. Att pandemin har förstärkt ojämlikheten i hälsa är ett misslyckande och kräver att bra insatser nu görs.

De viktiga vaccinationerna

Miljöpartiet anser att det är viktigt att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger, de har en samlad expertkunskap. Att vaccinera sig mot Covid är väldigt viktigt för att minska risken att bli allvarligt sjuk, och har även betydelse för att minska smittspridning. Därför är det viktigt både för individer, samhället och sjukvården. När fler vaccinerar sig, minskar trycket på sjukvårdens intensivvårdsavdelningar med allvarligt sjuka. Det är viktigt med ett uppsökande arbete för att fler människor enkelt ska kunna vaccinera sig  och får de doser de behöver. I dagsläget nås en del inte  pga språk, eller för att de inte riktigt vet vart man ska vända sig eller att man behöver. Tyvärr finns det också mycket desinformation som sprids vilket är ett stort problem.

Vaccinationspassen har fyllt en viktig funktion och gjort att vissa verksamheter har kunnat vara öppna som annars inte hade kunnat vara det när smittan var hög.

Restriktioner – inte längre än nödvändigt

Att ha tillgång till bra och lättfattlig information gör att människor vet hur de kan agera för att minska risken för sig själva och andra. Vi tycker det är en bra utgångspunkt att människor kan ta eget ansvar.  Att vi fick en tillfällig pandemilag var viktigt för att kunna göra det möjligt med restriktioner för att förhindra smittspridning. Viktigt är att den har varit tillfällig och kort och kunde  förlängas bara om det fanns behov.

De inskränkningar som görs måste vara begripliga, inte större än nödvändigt och även rättvisa.

Solidaritet med människor i andra länder

Som människor på denna jord är vi beroende av varandra. Det är tydligt inte minst i klimatfrågan. Om vi inte lyckas minska klimatförädringarna och skydda den biologiska mångfalden kommer vi stå inför många nya och allvarliga problem. Risken för nya sjukdomar kan öka. Även djurhållningen i världen inverkar – under vilka villkor djuren lever och hur de har det, liksom tillgången till antibiotika och att vi inte överanvänder den.

Virus vid pandemier ser inga nationsgränser, och om ett land drabbas hårt är risken stor att andra länder också gör det. För att få stopp på en pandemi behöver det ske överallt.

Miljöpartiet anser att Sverige bör vara solidariskt i sin hållning till andra länder i världen och världens folk. Därför är det t ex viktigt att bistå med vaccin till länder som inte själva har råd.

Fördjupning/vidare information ang Covid:

Riksdagsanförande av Margareta Fransson, ansvarig för hälso och sjukvårdsfrågor i samband med förlängning av Covil-19- lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 19 januari 2022.

Betänkande kopplade till ovan nämnd debatt.

Folkhälsomyndighetens hemsida

Coronakommissionens hemsida

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Debatt: “Dags att se över hela förlossningsvården” 

MP vill satsa 40 miljarder på sjukvården och omsorgen

Barnmorskekrisen ger mig déjà vu

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter