Satsningar för samhällets mest utsatta – hela listan

I budgeten för 2021 har Miljöpartiet fått igenom viktiga satsningar för vården, äldreomsorgen, pensionärer och ensamstående föräldrar.


Vi gör även viktiga insatser i arbetet mot barnfattigdom och för alla ungas psykiska hälsa.

Stärk välfärden

20 miljarder till äldreomsorgen, vården och för att höja statsbidragen till kommuner och regioner.

Återhämtningsbonus för anställda inom vård och omsorg

Vård- och omsorgspersonalen har dragit ett tungt lass under pandemin. Nu satsar vi att förbättra arbetsmiljön. Det kan bland annat ske genom nya arbetstidsmodeller och arbetstidsförkortning.

Miljöskatteåterbäring

Höjda miljöskatter växlas mot sänkt skatt för alla, med störst förbättringar för de med lägst inkomster.

Den förstärkta A-kassan förlängs

Det höjda golvet i a-kassan blir kvar i två år. Dessutom har vi sänkt arbetsvillkoret så att fler kan få A-kassa om de blir av med jobbet.

Underhållsstödet höjs för ensamstående föräldrar

Vi bekämpar barnfattigdomen och ökar både jämställdheten och jämlikheten.

Vi tillför medel till bostadsbidrag

Pengar tillförs för att de som har rätt till förhöjt bostadsbidrag ska få det.

Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden

Exempelvis för att öka tillgänglighet för socialtjänst och samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.

Miljarder till kommuner och regioner för stärkt välfärd

Det generella statsbidraget till kommuner och regioner för exempelvis välfärd och kollektivtrafik ökas med 10 miljarder kr för 2021.

Kommundelegation och stöd till kommuner med stort flyktingmottagande

En delegation inrättas för att bistå kommuner och regioner med stora ekonomiska utmaningar. Medel till kommuner som har haft ett högt mottagande av nyanlända.

Sjukvårdssatsning

4 miljarder kr i ersättning till regioner för vård som skjutits upp till följd av hanteringen av covid-19 samt covidrelaterad vård.

Äldreomsorg

Stöd på 5,7 miljarder kr för att öka kvaliteten i äldreomsorgen.

Stärkt arbete mot rasism

Höjt anslag för att fortsätta det långsiktiga arbetet mot rasism.

Förlossningsvård

Stärkning av förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården. En halv miljard kronor 2021.

Psykisk ohälsa

Ca 1,2 miljarder kr 2021 för att möta ökad risk för psykisk ohälsa i befolkningen p.g.a. covid-19 och för att säkerställa fortsatta resurser för psykiatriområdet.

Pensioner

Sänkt skatt för personer över 65 år. Dessutom 600 kr/månad för dem med pension mellan 9 000-17 000 kr/månad.

Arbetsförmedlingen stärks

För att de som förlorat jobbet ska kunna få stöd stärks Arbetsförmedlingens anslag med 1 miljard.

LSS

Ökning av schablonen för personlig assistans.

Familjehemsplacering

Kommunerna får hjälp med kostnader för familjehemsplaceringar.

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Debatt: “Dags att se över hela förlossningsvården” 

MP vill satsa 40 miljarder på sjukvården och omsorgen

Barnmorskekrisen ger mig déjà vu

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter