Jordbruksmiljöpartiet

En god och grön tid

I Ekerö kommun har vi lyckan att ha förstklassig jordbruksmark. Den kan ge oss lokalt odlade livsmedel och fina arbetsplatser. Vi vill att det ska produceras mer livsmedel och att kommunen stöttar ekologiskt jordbruk. De som vill bidra till självförsörjning ska gynnas och initiativ som minskar förbrukning av fossilt bränsle ska främjas.

I en god och grön tid:

  • bevarar vi vår jordbruksmark och tar hand om våra egna skogar
  • ger vi stöd till markägare för att återskapa natur och våtmarker
  • stöttar och utvecklar vi lokal produktion av ekologiska livsmedel och satsar på hållbar mat
  • satsar vi på tillgång till lokal biogas och andra förnybara drivmedel

Nyheter på Jordbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter