Skolmiljöpartiet

Skola för alla barn

Skolan ska vara till för alla barn. Arbetet som görs i våra förskolor, skolor och fritidsgårdar är fantastiskt, men alla barn och anställda måste få tid att utvecklas och lära. Alla ska få sina behov tillgodosedda och trivas i skolan. Därför måste vi ha mindre barngrupper, större resurser för skolmaterial och bättre arbetsvillkor för lärare. Valfrihet för oss handlar om att det finns små och stora enheter, med olika pedagogiska profiler, i hela kommunen. Bra förskolor och skolor är investeringar, inte ställen att plocka vinster ur.

För barnens bästa vill vi ha:

  • mindre barngrupper och fler vuxna
  • trygga gång- och cykelvägar, så elever själva kan ta sig till skola och träning
  • mer utbildning till personal inom psykisk ohälsa, hbtqi och sex-samlevnad
  • bättre samarbete mellan skolan, BUP och socialtjänsten
  • fler gröna skolgårdar med möjlighet till natur och utomhuspedagogik

Nyheter på Barn och förskola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter