Naturmiljöpartiet

En kommun i linje med Paris-avtalet

Många Ekeröbor tar idag stort ansvar för vårt klimat, vår miljö och vårt vatten. Men det måste bli lätt att göra rätt, så Ekerö kommun behöver både ta sitt eget ansvar och samtidigt skapa bra förutsättningar för alla att bidra. För det är tillsammans vi kan göra skillnad.

En kommun i linje med Paris-avtalet vill ha:

  • enbart förnybar el i kommunal verksamhet
  • mäta alla utsläpp i kommunen och lägga en plan som tar fram de lösningarna som behövs
  • helt fossilfria transporter och samordnade varuleveranser för bättre service, mindre utsläpp och minskade köer
  • solceller på kommunens alla tak och solcellspark på lämplig plats
  • bättre underhåll av våra fastigheter så vi tar hand om det vi har
  • en ren och välmående Mälaren där vi skyddar grundvattnet, strandskyddet och allemansrätten

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter