Livsmiljöpartiet

En ö utan kö och ett Ekerö för hela livet

Låt Ekerö vara en vacker plats där det är gott att bo och lätt att leva. Låt oss bygga ett samhälle där livspusslet går ihop med skolor, fritidsaktiviteter och arbete nära. Då minskar vi vardagens stress – vi mår bättre och det gör klimatet och miljön också. Buss, pendelbåt och cykel behöver bli lätta val att välja. För ju fler som gör de valen, desto mindre blir kön för de som faktiskt behöver bilen. Alla ska ha råd att bo på Ekerö, hela livet om de vill. Så låt oss bygga fler hyresrätter och mindre lägenheter. När vi bygger lite tätare och något högre, nära kollektivtrafiken så får vi fler bostäder samtidigt som vi spar våra öppna landskap – och minskar köerna!

En ö utan kö och ett Ekerö för hela livet behöver:

  • flera mötesplatser för lek, idrott, kultur och föreningsliv nära där vi bor
  • fler gång- och cykelbanor och utökad kollektivtrafik
  • flera jobb för unga och bättre arbetsvillkor inom äldreomsorgen

 

Nyheter på Kollektivtrafik och cykelbanor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter