Miljöpartiet de grönas partiprogram i Eksjö

Miljöpartiet de grönas lokala valmanifest i Eksjö kommun

Miljöpartiet i Eksjö kommun vill att vår kommun är en föregångare inför framtidens stora utmaningar. 

Våra prioriterade frågor:
1. Tidiga och förebyggande insatser för barn & unga
2. Mer ekologisk mat
3. Bra, billiga och ekoanpassade bostäder i hela kommunen

Miljöpartiet vill att alla kommunens beslut ska ha nästa generation i åtanke – för en kommun som är bra för barn är bra för alla! Därför vill vi: 

 • satsa på tidiga, förebyggande insatser inom förskola och skola
 • stärka resurserna inom förskola, skola och socialtjänst, inte minst för att motverka våld, kriminalitet och utanförskap
 • erbjuda mer ekologisk mat inom kommunens verksamheter, öka de vegetariska alternativen, prioritera den inhemska matproduktionen och minska på utländskt kött
 • freda förskolor, skolor, lekplatser och idrottsanläggningar mot farliga kemikalier & hormonstörande ämnen

Miljöpartiet vill att kommunens miljöpolicy blir omsatt till verklighet, att kommunen ställer om och håller sig inom naturens och planetens gränser, inte minst för att hejda klimatförändringarna. Därför vill vi: 

 • värna vårt viktigaste livsmedel – dricksvattnet
 • värna åkermarken inför framtiden
 • prioritera gående och cyklister framför bilen och därmed satsa på gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik
 • öka den biologiska mångfalden, bland annat genom alternativa skötselåtgärder för park- och grönytor
 • satsa på en kommunal återbruksanläggning där saker enkelt kan byta ägare
 • bygga i trä och satsa på energieffektivisering av bostäder
 • tillämpa hyggesfri skötsel av kommunens skogar
 • anlägga en biokolsanläggning
 • söka alternativ till dagens avfallsförbränning
 • bevara och vårda värdefulla natur- & kulturhistoriska
  miljöer

Miljöpartiet vill att alla kommuninvånare har möjlighet att leva ett bra, tryggt, jämställt och hälsofrämjande liv. Vi vill bygga en framtid att längta till som attraherar alla åldrar och stimulerar till social mångfald. Därför vill vi: 

 • utforma omsorgerna efter individens behov
 • främja och stödja det lokala föreningslivet
 • sänka avgiften på kulturskolan
 • satsa på bra, billiga och ekoanpassade bostäder i hela kommunen, som attraherar alla åldrar och stimulerar till social mångfald. En blandning av olika bostadsformer ska eftersträvas
 • anlägga en cykel- och vandringsled på den gamla banvallen från Eksjö mot Österbymo
 • bygga trygghetsboenden och särskilda boenden som utgår från de äldres behov och trivsel
 • ha ett hållbart flyktingmottagande så att de som kommer hit får en bra start och vill stanna

Relaterade nyheter

Örebro län, 18 juli 2024

Replik: Varför väljer regeringen bort förskolan?

Örebro län, 15 juli 2024

NA: Partierna splittrade om tjetjenska flyktingar

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter