Klimat

Klimat

Vårt mål är att Falun ska vara en klimatneutral kommun om 15 år. Det kräver satsningar på kollektivtrafiken, ett hållbart trafiksystem, energieffektiviseringar och förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biogas.

Miljöpartiet vill

Mål: Falun ska vara en helt klimatneutral kommun om 15 år. Energi ska komma från sol, vind och vatten. Fossila bränslen ska fasas ut. Vi vill se en kraftfull energieffektivisering, framför allt på kommunens egna byggnader. Satsa stort på solenergi, soltak och solcellsfält. Hushåll ska fortsatt kunna sälja egenproducerad el till nätet.

Inför en klimatchecklista för kommunala beslut. När beslut har påverkan på klimatets och planetens framtid ska det framgå om de minskar klimatpåverkan eller inte. Vi ska vara förebilder i klimatarbetet.

Satsa på kollektivtrafiken. Priserna ska sänkas för alla bussresenärer. För studerande upp till gymnasiet ska avgiften tas bort helt. Lågpris ska gälla vid lågtrafik, under röda dagar och på landsbygden. Tätare turer. På sikt färre zoner. Infartsparkeringar med solcellstak och laddstationer förenklar för landsbygden.

Vi vill ha dubbelspår mellan Falun och Borlänge för att möjliggöra ökad tågtrafik. Vårt nya resecentrum ska göras klart till glädje för faluborna. Bussar och tåg ska vara lättillgängliga och samordnade. Det ska vara lätt att ta med cykel på tåg och buss. Utred spårvagn Falun – Grycksbo.

Dalatrafiks bussar och kommunens fordon ska köras på biogas, etanol och el.  Falun ska samarbeta med andra för att producera biogas och bygga tankstationer i kommunen.

Vi vill ha renare luft i Falun. Lägre hastighet och mjukare biltrafik med dubbfria vinterdäck skonar våra lungor. Gynna cykel- och gångtrafik framför bilar i centrum.  Genomför den nya planen Cykelstad Falun. Inför en bilfri dag om året. Ingen bilparkering på Stora Torget.

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter