Klimat

Klimat

Vi behöver göra allt vi kan för att bromsa klimatkrisen. Klimatutsläppen behöver minska mycket snabbare! Transporter är Faluns största utsläppskälla. Vi behöver ett transportsnålt samhälle. Vi behöver även arbeta hårt för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Vi tar människors klimatoro på allvar! Konsumtionen står för stora utsläpp av växthusgaser. Vi vill skärpa hållbarhetskraven i upphandlingarna och fortsätta informera om miljövänligt och klimatsmart liv.

Miljöpartiet i Falun verkar för…

  • att ta fram en plan för omställning av samhället, en plan där alla medborgare är delaktiga!
  • bättre hushållning med energin och mer energieffektivisering
  • att kommunen utreder möjligheten att installera vindkraft på lämplig plats
  • att driva på för solceller och solvärme i fjärrvärmenätet och på byggnader
  • att Falu kommun ska bli ledande inom återbruk, reparation, delningsekonomi och minskad konsumtion
  • att kommunen ska servera mer ekologisk vegetarisk mat
  • mer utrymme för gång och cykel, kommunens cykelplan ska vara genomförd 2030

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter