Miljö

Vår miljö och dess funktion utgör förutsättningen för hur vi kan leva. Vi vill se ett Göteborg med frisk luft, myllrande grönska, levande hav och ett samhälle fritt från miljögifter.

Miljöpartiets politik i Göteborg baseras i den gröna ideologin, de globala hållbarhetsmålen och de tre solidariteterna. Vi vill att Göteborg ska vara en föregångare inom miljö- och klimatområdet och en av världens mest progressiva städer i att åtgärda miljö- och klimatproblem. Ett viktigt verktyg för att hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling är Göteborgs tolv miljömål. Målen bygger på tillståndet i miljön och inkluderar hela Göteborgs geografiska yta. De är en lokal prioritering och anpassning av de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställde 1999.

Göteborgs Stad har ett ansvar att agera inom de områden där staden har rådighet och att påverka andra att genomföra åtgärder inom de områden där staden saknar rådighet. Staden behöver minska sin faktiska miljöpåverkan, men kan inte ensam se till att de lokala miljömålen uppnås. Det behövs insatser på systemnivå i samverkan med näringsliv, akademin och civilsamhället. För att nå framgång i miljöarbetet behövs också föregångare som vågar visa vägen. Här har Göteborgs stad en viktig roll. Genom att visa att en omställning är möjlig kan vi driva på andra aktörer.

Under 2018 har handlingsplanen till stadens miljöprogram reviderats med nya åtgärder. Miljöpartiet driver på för att åtgärderna ska genomföras.

länkar:
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bedbaf30-a33b-41ce-a...
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.ad58bc5a-462a-466c-8...

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: