Framtidens energi är förnyelsebar och lokalproducerad

Lyssna

En omställning till 100% förnyelsebar energiförsörjning på Gotland är nödvändig och möjlig! Nödvändig för att möta klimathotet, minska känsligheten mot kommande oljeprisstegringar och för att säkerställa en trygg energitillförsel i framtiden.

Vi har goda förutsättningar på Gotland med ett bra vindläge, många soltimmar och ett aktivt jordbruk. En stabil infrastruktur behövs för att kunna förverkliga potentialen på Gotland att producera grön energi.

  • Vi vill att en ny elkabel mellan fastlandet och Gotland ska vara på plats så fort som möjligt.
  • Vi vill särskilt främja etableringen av solenergiparker där mark redan har tagits i anspråk av vindkraftverk.
  • Vi vill också göra det möjligt för enskilda hushåll att bidra till energiproduktionen.
  • Vi vill att Region Gotlands fordonspark blir helt fossilfri och därmed stimulerar en utbyggnad av biogasinfrastrukturen.
  • Vi vill även stimulera framväxten av bilpooler som drivs med förnybara bränslen.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: