En jämlik, patientsäker och modern hälso- och sjukvård

Lyssna

Det är viktigt att kunna känna gemenskap och kunna få hjälp för att må bra. Vården ska hålla god kvalité och behöver ständigt utvecklas. Vi vill att de allt större möjligheterna till vård ska komma alla till del och vara skattefinansierade istället för att den enskilda förväntas bekosta en allt större del.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill att de allt större möjligheterna till vård ska komma alla till del och vara skattefinansierade istället för att den enskilda förväntas bekosta en allt större del.
  • Vi vill att en helhetssyn på människan och människans omgivning ska genomsyra hälso- och sjukvården. Patientens självbestämmande och delaktighet är viktigt. Lika viktigt också är att man får vård efter behov och att de svårast sjuka prioriteras.
  • Vi vill att skador orsakade på grund av brister inom vården till varje pris ska undvikas och att oönskade följder orsakade av medicinering behöver få ännu högre prioritet.
  • Vi ser ett stort behov av samordning mellan olika vårdformer, exempelvis mellan primär- och akutvård och äldreomsorg.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: