Gotland behöver mångfald

Lyssna

Vår vision är ett samhälle där alla människor, oavsett bakgrund, könstillhörighet, könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsförmåga eller ålder ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara anpassat till de som utgör normen. Vi ser mångfald som en tillgång. När människor med olika bakgrund och erfarenheter möts skapas en bredare kunskapsbas. Olika infallsvinklar borgar för en ökad förståelse för människors olikheter och bidrar på så sätt till en ökad tolerans och respekt för olikheter.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill genomföra en aktiv politik som effektivt och konkret jobbar mot utanförskap, diskriminering och segregering vilket kräver att vi satsar på både information och utbildning.
  • Vi vill underlätta för nyinflyttade gotlänningar att få en anknytning till samhället. Hitflyttade människor med rötter i andra länder ska kunna utveckla sina kulturella särdrag där språket är en viktig byggsten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: