Nationalpark Bästeträsk

Lyssna

Den nordgotländska sjön Bästeträsk med omgivningar består av omfattande, ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex samt skogar och sjöar med rik biologisk mångfald. Bebyggelse saknas nästan helt och området är vildmarksartat med särpräglad orörd natur. En nationalpark skulle sätta norra Gotland på kartan, även internationellt, vilket skulle bidra till en ökad åretruntbaserad besöksnäring. Detta skapar hållbara och långsiktiga arbetstillfällen på ön.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill därför aktivt bidra till att Bästeträsk med dess orörda omgivningar ska bli en nationalpark.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: