Nationalpark Bästeträsk

Bästeträsk med omgivningar består av omfattande ostörda hällmarks- och våtmarkskomplex samt skogar och sjöar med rik biologisk mångfald. Bebyggelse saknas nästan helt och området har en särpräglad natur. En nationalpark skulle ge Gotland uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt, vilket skulle bidra till nya reseanledningar och en ökad åretruntbaserad besöksnäring. Detta skapar hållbara och långsiktiga arbetstillfällen på ön.

Miljöpartiet vill

  • aktivt bidra till att sjön Bästeträsk med dess unika omgivningar ska bli nationalpark
  • prioritera de nödvändiga investeringar som behövs för att en framgångsrik hållbar besöksnäring ska kunna växa fram

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: